månadsarkiv: april 2022

Använd professionell hjälp vid din flytt

Oavsett vad man som privatperson ställs inför projekt så har man nästan alltid ett val att göra. Detta i form av att ställa sig frågan: kan jag göra detta på egen hand eller är det något som jag bör kalla in professionell hjälp för? Ordet kan går med lätthet att byta ut mot orkar-, vill-, eller får- också och om vi ger ett konkret exempel på hur detta kan te sig så säger vi att det handlar om att du ska flytta från en bostad i Stockholm till en annan. Du ställer dig här frågan om det verkligen är värt att ordna allting som rör denna flytt på egen hand eller om det finns ett värde i att istället anlita en professionell flyttfirma för ändamålet. De detaljer du radar upp i ditt huvud är följande:

  • · Hyra fordon
  • · Packa alla föremål och allt porslin
  • · Tömma förråd
  • · Bära alla möbler
  • · Engagera vänner och bekanta
  • · Genomföra en flyttstädning

De här detaljerna ställer du sedan mot kostnaden som du får betala för att anlita en flyttfirma för att sköta din flytt i Stockholm och just i den här frågan så brukar det sistnämnd alternativet vinna. Kort sagt; de flesta inser att pengarna man lägger på en professionell flyttfirma vida täcker det besvär som medföljer en flytt. Något som också blir extra tydligt just i Stockholm där priset för en flyttfirma är lägre än vad den är i andra städer i Sverige.

För att förklara detta måste vi först och främst säga att Stockholm är den stad där överlägset flest flyttar sker – både till och inom staden – och att denna frekvens gjort att det finns väldigt många verksamma flyttfirmor där. Denna konkurrens har i sin tur gjort att priserna har sjunkit och att det av den anledningen således även ligger en fördel rent ekonomiskt – utöver bekvämligheten – i att anlita en flyttfirma i just Stockholm.

Oavsett var man bor så är dock professionell hjälp något som man bör överväga vid en flytt och det enda men behöver tänka på– utöver hur mycket man är beredd att betala – är att man verkligen väljer rätt firma. Något som i Stockholm – beroende på den konkurrens vi nämnde ovan – är lite svårare. Om vi nedan ställer upp några tips på hur man ska kunna hitta en bra, pålitligt och prisvärd flyttfirma i Stockholm så ska man utgå ifrån följande parametrar.

  • · Referenser. Att be om nummer till tidigare kunder (och ringa dessa) är ett bra sätt att se vilken kvalitet som flyttfirman håller.
  • · Garanti. Se till att du får garanti på det utförda jobbet.
  • · Försäkring. Genom att se till att flyttfirman är försäkrad så ser du också till att du får ersättning om olyckan är framme. Även om en flyttfirma och personalen där är utbildad, kunniga och erfarna så finns det alltid en viss risk inblandat i att bära tunga saker. Försäkring är väldigt viktigt för din trygghet.

Elektriker Stockholm – frågor och svar

Renoveringar sker idag i en större skala än någonsin tidigare. Vi är beredda att lägga mer pengar på det egna hemmet och sätter det före exempelvis bilar, nöjen och resor på vår prioriteringslista. En detalj som man alltid bör tänka på, men som ofta glöms bort, handlar om den egna säkerheten. Det är lätt att glömma bort sig själv i samband med att man renoverar. Vilket kan innebära att man, till skillnad från fackmän, går upp på tak utan lina, renoverar utan ställning eller får för sig att sköta installationer utan en behörig elektriker i Stockholm. Det senare är inte bara fel – det är något som bryter mot det stränga regelverk som finns.

Vi ska därför titta närmare på just elektricitet och elektriker och, genom frågor och svar, förklara lite närmare på hur man ska tänka i dessa frågor. Innan dess dock så är det viktigt att klargöra att vi i grunden ser positivt på att privatpersoner bygger och renoverar på egen hand. Det viktiga är att först och främst ta reda på vad man får göra och att man därefter också försöker hitta en balans mellan vad man klarar – och när man bör ta professionell hjälp. Med det sagt, här kommer några vanliga frågor om elektriker i Stockholm:

Fråga: Måste jag verkligen anlita en elektriker i Stockholm?

Svar: I de allra flesta fall så måste man som privatperson ta hjälp av en behörig elektriker. Tumregeln är att du får göra betydligt mindre än du tror. Alla fasta installationer ska skötas av elektriker och du får egentligen inte göra mer än att byta lampor samt sköta enklare ingrepp såsom att byta sladdar – men även där gäller det att vara försiktigt och agera utifrån gängse regler och mer säkerheten i främsta rummet. Utgå alltid från att du behöver en professionell och behörig elektriker.

Fråga: Hur hittar jag rätt elektriker?

Svar: Se först och främst till att ta in så många offerter som möjligt. Nästa steg är att ta bort både de dyraste och billigaste anbuden och att du sedan börjar undersöka de kvarvarande företagen lite mer noggrant. Finns behörighet, finns det några anmärkningar hos Skatteverket eller Kronofogden, hur många referenser har man? Ju fler stenar du vänder på, desto säkrare blir ditt val av elektriker i Stockholm.

Vad kan en elektriker hjälpa mig med utöver att dra el?

Svar: Vi använder mer el än någonsin tidigare och många av de elsystem som finns i villor i Sverige klarar inte av de nya behoven. En elektriker kan både besiktiga och uppgradera ditt elsystem och därigenom skapa en bättre effekt och en större säkerhet i ditt hem. Funderar du på att skaffa elbil så kan en elektriker hjälpa dig med installationen av den laddbox som krävs – och samtidigt anpassa elsystemet för att klara av denna. Utöver det är det vanligt att anlita en elektriker för att sätta in fler uttag och för att montera gateways som gör att man kan styra lampor via telefonen. Läs mer om elektriker på denna webbsida: https://www.elektrikerstockholm.nu/

Asfaltera din uppfart

Ett enkelt sätt att göra sitt boende mer attraktivt och iögonfallande är att leja ett företag för en asfaltering. Många tänker sig asfalt som något negativt och som tar bort grönområden – men då det kommer till hus så kan man säga att det är precis tvärtom. En snyggt gjord asfaltering ger din uppfart mer klass och dessutom finns det andra fördelar med att asfaltera uppfart – utöver det rent estetiska – och detta då det gör att din bil slits betydligt mindre om den står plant på asfalt än om den står exempelvis på grus.

Det som man kan göra om man känner sig skeptisk inför en asfaltering är att man lägger lite fokus runt omkring också – det vill säga; lejer du ett företag för en asfaltering till ditt hus i Stockholm så kan du förmodligen även engagera detta i arbetet runt omkring enligt modellen totalentreprenad. Menas med detta – genom att rama in asfalteringen med en upphöjning av exempelvis ett stenarbete så kommer fokuset snarare att läggas på detta än på själva asfalten som lagts ut; detta naturligtvis förutsatt att du nu verkligen är skeptisk till hela projektet och lösningen med asfalt som material.

Om vi tar denna fråga vidare och bortser från din egen smak och din egen komfort och istället ser till det faktum att du kanske går i säljtankar. Du äger exempelvis här ett hus i Stockholm och vill att detta ska säljas till ett så högt pris som det bara är möjligt. Vad tror du då kommer att attrahera spekulanterna – är det en grusväg eller är det en snygg uppfart som är asfalterad? Svaret på denna fråga kommer i många fall att luta till det senare alternativet och särskilt om vi här säger att ditt hus ligger i Stockholm där tid är en bristvara och där man gärna söker lösningar som kräver minimalt med skötsel.

Bra företag för asfaltering i Stockholm

Om vi fortsätter med Stockholm som de stad där denna asfaltering ska äga rum så har man som boende där klara fördelar jämfört med boende i andra städer har. Detta rör helt och hållet konkurrensen som finns i Stockholm kontra den som finns i mindre städer. Den högre konkurrensen i Stockholm gör att du som kund kan få detta projekt genomfört till en lägre kostnad och detta genom att du kontaktar så många företag som möjligt fram till dess att den som bäst passar din plånbok utkristalliserar sig.

Dock – och detta är väldigt viktigt. Asfaltering är något som är exkluderat till sommarhalvåret och även om det finns många företag i Stockholm som erbjuder denna tjänst så kan det vara så att de är överbelamrade med uppdrag – var ute i god tid och kontakta gärna ett företag under hösten, vintern eller senast våren; allt för att se till att du verkligen får din asfaltering genomförd den tid du behöver den.