månadsarkiv: augusti 2023

Att ta snabba beslut inom akuttandvård

Akuttandvård hjälper dig som har akut smärta i tänderna. För att det ska fungera krävs erfarna tandläkare som kan göra avväganden och ta snabba beslut.

Akuttandvård är en viktig del av sjukvården. Att ha ont i en tand länge försämrar nämligen livskvaliteten nämnvärt. Därför är det skönt att kunna få hjälp snabbt, men det gäller också att de som hjälper till har erfarenhet. Som all akutsjukvård kräver akuttandvård att man kan ta bra beslut i stunden. 

För det första behöver tandläkaren förstå problemet och fundera över hur man löser det och hur bråttom det är. Vilken behandling som krävs och hur snabbt den kan göras är två frågor som behöver besvaras. Dessutom krävs det kunskap om hur man kan lindra smärtan tillfälligt om ingreppet inte kan göras direkt.

Akuttandvård måste överväga konsekvenserna

Akuttandvård kräver också att besluten blir bra för patienten. Innan man bestämmer hur smärtan ska behandlas måste man fundera över vilka konsekvenser det kan få för patienten. Livskvaliteten innan och efter ett eventuellt ingrepp är exempel på sådant som man bör ta i beaktning innan ett förhastat beslut fattas. Annars finns det risk för att smärtan i längden blir värre. 
Olika behandlingar har såklart olika fördelar och risker som man måste vara medveten om när man tar ett snabbt beslut. Därför är det viktigt för dig som söker akuttandvård att välja en tandläkare med erfarenhet och som tar hänsyn till dig som patient. Att fatta snabba beslut som blir bra i längden är inte alltid enkelt