Kategoriarkiv: Hälsa

Hälsokontroller Stockholm – tips och råd

Kan man i Stockholm ges tydliga besked om hur man egentligen mår? Frågan är relevant sett till att den redan ansträngda sjukvården idag går på knäna med allt vad pandemin inneburit. Det handlar om år av uppskjutna operationer och behandlingar som måste tas igen. Med detta i åtanke så är chanserna till vanliga hälsokontroller i Stockholm ganska små. Du kan givetvis kontakta sjukvården, men räkna med långa väntetider innan du blir undersökt.

Detta är givetvis någonting sorgligt. Särskilt med en tanke på att många idag mår ganska dåligt både rent fysiskt och psykiskt. Det senare handlar mycket om stress och press. Stress är idag ett av de stora problemen i vårt samhälle och räknas numera som en folksjukdom. Detta i kombination med att vi äter sämre mat och samtidigt rör oss allt mindre – många sitter ned hela dagarna framför en skärm på jobbet – gör att vi exponeras för större risker att drabbas av sjukdomar.

Hälsokontroller i Stockholm för privatpersoner

Ligger du i riskzonen? Det enkla hade varit att boka in hälsokontroller i Stockholm för att få svaret, men detta är – som sagt – svårt inom det traditionella vården. Här kan emellertid de privata alternativen bistå med hjälp. Idag finns många privata företag som erbjuder hälsokontroller i Stockholm dit man som privatperson kan vända sig. En sådan undersökning sker i olika paket och där man själv kan välja hur pass omfattande den ska vara.

Ett grundpaket består av två delar där man först blir undersökt av en sjuksköterska som exempelvis tar blodtryck, kolla blodvärden och som väger och mäter dig. Därefter så får man en chans att berätta om både jobb och vardag och gå igenom exempelvis stressnivån i livet. Efter den första delen så analyseras allting och en återkoppling sker där man får konkreta svar på hur man mår – och rådgivning kring hur man kan skapa positiva förändringar som leder till ett ökad välmående både fysiskt och rent mentalt. Hälsokontroller i Stockholm ger direkta svar och stillar den oro som många kan känna kring det egna välmåendet.

Hälsokontroller i Stockholm – boka in företaget

Det finns även möjligheter för företag att boka in tider för hälsokontroller i Stockholm. Här finns många fördelar. Både rent konkret: hur mår alla i personalen? – men även sett ur andra aspekter. Dels så kan man som företag ges ledtrådar som leder till en bättre arbetsmiljö.

Här kan man hitta vägar att reducera både stress och press hos de anställda och därigenom få bättre resultat. Dels så kan man profilera sig som ett företag som verkligen prioriterar företagshälsan och som tar sina anställda på allvar.

Det ger ringar på vattnet: man blir en attraktiv arbetsplats för kompetent personal att söka sig till – och man behåller samtidigt den kompetens som redan arbetar på företaget. Att man på köpet kan minska kostsamma sjukdagar är även det en rejäl bonus.