månadsarkiv: juni 2024

Trädfällning Stockholm – dags att fälla träd? 

En viktig sak att peka på när det kommer till trädfällning i Stockholm är att dra en parallell till hur det ser ut när yrkespersoner i form av skogsarbetare jobbar. För att få arbeta yrkesmässigt med en motorsåg så krävs det ett körkort – och, beroende på arbetsuppgifter och motorsåg, det kan också krävas flera sådana. 

Du som privatperson omgärdas inte av samma krav – men det säger ändå en hel del om vikten av rätt kunskaper. Trädfällning i Stockholm kan, potentiellt, innebära stora faror. Dels som en följd av att man inte kan hantera en motorsåg på ett säkert och tryggt sätt, dels som en följd av de enorma krafter som sätts igång i samband med att ett träd fälls – och dels också sett till att egendom kan skadas genom att trädet faller i en annan riktning än vad man tänkt sig. 

Det gäller också oavsett storlek på trädet. Även ett mindre träd kommer att sätta igång stora krafter som man inte vill vara i vägen för. 

Trädfällning Stockholm – anlita professionell hjälp 

Allt detta leder, enligt oss, till ett ganska givet val. Handlar det om trädfällning i Stockholm så gör man bäst i att anlita proffs. Det finns många fördelar med ett sådant beslut och några av dem ska vi titta närmare på här nedan och som följer: 

  • Säker fällning. En utbildad arborist genomför alltid en trädfällning med en riskbedömning som grund. Det innebär att trädet fälls utan risker för skada på person eller egendom. I vissa fall tas trädet ner genom en skylift och i mindre sektioner. 
  • Extratjänster. Du kan inkludera exempelvis bortforsling, stubbfräsning och kapning av trädet – för exempelvis ved – i tjänsten. Det innebär mindre arbete för dig. 

Prisvärd tjänst. Professionell trädfällning kostar pengar, men det handlar inte om någon dyr tjänst och det man ska göra är att se kostnaden som en rejäl investering.