månadsarkiv: juni 2023

Varför välja fastighetsboxar?

I en alltmer digitaliserad värld så kan man se att de vanliga breven kommit att ersättas av mail och detta innebär också att posthanteringen kommit att förändras. Den post man får handlar i många fall om reklam – eller om paket. Det innebär att den klassiska lösningen med dörrar med brevinkast håller på att fasas ut och ersättas med fastighetsboxar.

Fastighetsboxar innebär att man placerar ut en större konsol i trapphuset och där varje medlem i en BRF ges ett eget fack – ett fack som rymmer exempelvis paket av normal storlek och som även rymmer de vanliga brev som, trots allt, fortfarande skickas. Det finns många fördelar med den här övergången och vi tänkte här nedan ge några exempel på varför det är en sund investering att välja fastighetsboxar och påbörja utfasningen av de gamla dörrarna med brevlådor – och samtidigt ersätta dessa med säkerhetsdörrar.

  • Säkerhet. Säkerhetsdörrar innebär, naturligtvis, en ökad säkerhet och vi ska här förklara hur en kombination med fastighetsboxar ger detta. Den svaga punkten på en dörr är nämligen brevinkastet och det är där tjuven – med verktyg – kan ta sig in i en lägenhet. Den möjligheten försvinner om brevinkastet försvinner – logiskt, eller hur? En annan säkerhetsaspekt gäller brandrisken. Samma svaga punkt kan identifieras där: brevinkastet släpper in en massa giftig rök – snabbt – i en lägenhet. En säkerhetsdörr håller röken på utsidan – och samma sak gäller för elden. Detta innebär att en evakuering blir möjlig och att liv kan räddas.
  • Anpassningsbara lösningar. Det finns fastighetsboxar i alla storlekar, former, material och färger. Detta innebär att det också finns alternativ för alla – oavsett hur fastigheten ser ut och hur pass stort, eller litet, utrymme som finns tillgängligt. Med rätt leverantör och tillverkare får man rådgivning och hjälp med utformningen i syfte att de fastighetsboxar som beställs också är skräddarsydda och optimerade för den egna fastigheten. Det fungerar även i mer klassiska byggnader där man kan anpassa boxen mot den interiör och arkitektoniska stil som finns.
  • Skönhet. Fastighetsboxar ger direkt en lyxig känsla i ett trapphus: man får stil, klass och en känsla av modernitet. Det gör att grannarna håller efter och vill ha rent och snyggt även i övrigt – och det ger gästerna en positiv bild av föreningen. Det senare kan också gynna den enskilde individen som vid en försäljning kan nå ett högre slutpris. En spekulant köper hela området och inte bara en lägenheten: man vill ha ett rent och fräscht trapphus där man direkt känner sig hemmastadd och välkommen.
  • Går att integrera. Trött på nycklar? Många tar steget mot en digitalisering även på denna front och använder sig av blippar för inpassering. Dessa går även att använda på fastighetsboxar och det innebär att man slipper hålla på att krångla med en mindre nyckel varje gång man ska hämta ett paket ur sitt fack.