Narkotikabrott – hur allvarliga och hur vanliga?

Narkotikabrott i Sverige kan ses med olika ögon beroende på det politiska läget. Medan några vill ha hårdare straff, har andra en mer liberal inställning.

Denna artikel kommer att kort behandla hur narkotikabrott i Sverige påverkas av det politiska läget i landet samt hur tillgången till narkotiska preparat utomlands har betydelse för antalet narkotikarelaterade brott i landet. Debatten om vad som borde vara tillåtet i Sverige är alltid närvarande. Enligt vissa bör bruk av alla narkotiska preparat vara straffbart såvida de inte är utskrivna av en läkare.

Andra menar att vissa preparat borde vara tillgängliga för fler och förespråkar en mer avslappnad hållning till bruket av dessa. Mer om detta längre fram i artikeln. Oavsett vilka regler och lagar som gäller, bör man vara på det klara med att många av de preparat som cirkulerar i samhället idag är hälsovådliga och kan få allvarliga konsekvenser för både den som brukar dem och personer i dennes omgivning.

Hur vi ser på narkotikabrott i Sverige idag

Hur det politiska läget ser ut i Sverige kan påverka hur vi prioriterar narkotikabrott i landet. Vissa anser att man bör skärpa straffen för alla narkotikarelaterade brott, medan andra förespråkar en mer liberal inställning för att hantera problemet. Därför kan opinionen och retoriken variera lite beroende på vem som är vid makten och fattar besluten, men även vilka som är i opposition.

Även tillgången till narkotiska preparat påverkar handeln och bruket av dessa och detta i sin tur är beroende av hur tillverkningen utomlands samt distributionen till Sverige ser ut. Är det lätt att smuggla in illegala substanser till landet kommer antagligen tillgången att öka och antalet narkotikabrott kommer således att öka. Debatten kring detta laddade ämne kommer nog att pågå ytterligare en tid framöver tills vi får en lagstiftning som är effektiv.

Mer information för dig kan du hitta på webbsida: narkotikabrott.nu