Ventilationsföretag Stockholm – se över ventilationen

Hur ser det ut gällande ventilationen på din arbetsplats i Stockholm? För många så handlar detta om en icke-fråga: man arbetar och man märker inte av ventilation och luft överhuvudtaget. Man andas, eller hur? Det handlar om mer än det.

Ser man till ventilation och hur sådan påverkar så innebär en sämre sådan att folk kan bli sjuka, att man dippar i koncentration och att man, helt enkelt, gör ett sämre jobb än vad man har kapacitet att göra. Rätt ventilation ger en frisk, fräsch och cirkulerande luft som man mår bra av att vistas i. Med hjälp av ett ventilationsföretag i Stockholm kan ni både få svar och åtgärder utförda i syfte att bättra på er arbetsmiljö.

Sedan 1991 är det lag på att – på givna datum och med givna intervaller – genomföra en OVK, vilket betyder Obligatorisk Ventilationskontroll. Denna sker i syfte att säkerställa att fastigheter, villor och byggnader i Sverige har en god ventilation. Ett certifierat ventilationsföretag gör olika mätningar och ser över ventilationssystemet. Om det skulle finnas brister så måste dessa åtgärdas inom en viss tid.

Svagheter i OVK – anlita ett ventilationsföretag i Stockholm

Om en OVK däremot visar sig ge bra resultat så ska fastighetsägaren hänga upp denna besiktning väl synlig i fastigheten. Om du exempelvis arbetar på ett kontor i Stockholm där en OVK blivit genomförd tre år tidigare och där allt är okej så är det alltså ingenting att anmärka på?

Det finns en svaghet i detta och denna ligger i att saker och ting kan förändras. Ni kanske anställer fler folk – det påverkar luften inomhus. Ju fler som vistas inne i en lokal, desto bättre måste också ventilationen vara. Därför bör man, även om man fått godkänt på en OVK, alltid se till att anlita ett ventilationsföretag i Stockholm om man upplever att luften står stilla inomhus. Med relativt enkla – och billiga – åtgärder kan företaget hjälpa er att skapa bästa möjliga arbetsmiljö. Det handlar om en investering.